ΕΙΧΑΜΕ

1106

συμμετοχές

ΦΙΛΕΜΑΤΑ

ο Polys από την Κύπρο
για Λονδίνο A3 772
η Alexandra από την Κύπρο
για Λονδίνο A3 772
η Alexandra από την Κύπρο
για Λονδίνο A3 772
η Sofi από την Κύπρο
για Λονδίνο A3 772
η Sofi από την Κύπρο
για Λονδίνο A3 772

ΕΛAΒΑΝ ΤΟ ΦΙΛΕΜΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ενέργεια παίρνει παράταση και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου. Έτσι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 θα γίνουν δεκτές οι τελευταίες συμμετοχές που αφορούν στις πτήσεις της Παρασκευής 7 Οκτωβρίου 2016, οπότε και λήγει η ΕΝΕΡΓΕΙΑ με την ολοκλήρωση όλων των παραδόσεων.

Οι όροι της παρούσας προωθητικής ενέργειας έχουν κατατεθεί στo συμβολαιογράφο Αθηνών Χαράλαμπο Φωτόπουλο, Σόλωνος 47, τ.κ. 106 72, τηλ. 210 3617704 και συντάχθηκε η υπ' αριθμόν 555/5.9.2016 Πράξη Καταθέσεως Όρων Χρήσης.
Οποιοσδήποτε συμμετέχων στην Ενέργεια ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο της παρούσας πράξεως. 

1) Αντικείμενο της Διοργάνωσης

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στη Κηφισιά Αττικής οδός Βιλτανιώτη, αριθμός 31 (στο εξής « Διοργανώτρια»), διοργανώνει την προωθητική ενέργεια «Φίλεψέ τους» (στο εξής ο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ»), σε συνεργασία με την εταιρεία «OGILVY ONE WORLDWIDE – ATHENS – PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING A.E.» που δραστηριοποιείται στο διαφημιστικό κλάδο (εφεξής καλούμενη «OGILVY ONE») και εδρεύει στην οδό Ημαθίας, αρ. 10, Τ.Κ. 153 44, με Α.Φ.Μ. 094188587 και ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, (από κοινού αναφερόμενες και ως «οι διοργανώτριες εταιρείες»), που θα ξεκινήσει  την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου στις 17.00 (ώρα Ελλάδος) και θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2016 στις 23:59 (ώρα Ελλάδος). Τα διαδικτυακά εργαλεία της ενέργειας και την εν γένει παρακολούθησή του επιμελείται η εταιρεία ΟGILVY ONE.
Πιο συγκεκριμένα η Διοργανώτρια εταιρεία καλεί το κοινό της Κύπρου να επισκεφθεί την παρακάτω διεύθυνση http://cyprus.filepsetous.com/ προκειμένου να επιλέξει και να αποστείλει ένα δώρο μέσα από μια σειρά προϊόντων, όπως και μια ευχή, σε έναν τυχαίο αλλοδαπό  επιβάτη της Διοργανώτριας εταιρείας που αναχωρεί με απευθείας πτήση της Διοργανώτριας από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας Γλαύκος Κληρίδης για χώρα του δικτύου εξωτερικού της Διοργανώτριας που εξυπηρετείται με αεροσκάφος Airbus A320 και A321, την χρονική περίοδο που θα λαμβάνει χώρα η ΕΝΕΡΓΕΙΑ δηλαδή από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 17.00 μέχρι και την 30ηΣεπτεμβρίου 2016 και ώρα 23:59. Συγκεκριμένα το πακέτο με τα δώρα που θα επιλέγουν οι συμμετέχοντες θα παραδοθεί από το ιπτάμενο προσωπικό της Διοργανώτριας στον επιβάτη της θέσης που επέλεξε ο  συμμετέχων  μέσα  στην πτήση της Διοργανώτριας εταιρείας. Εάν στην θέση που έχει επιλέξει ο συμμετέχων δεν κάθεται αλλοδαπός επιβάτης τότε το πακέτο θα παραδίδεται στον κοντινότερο στη θέση αυτή αλλοδαπό επιβάτη. Από τους αλλοδαπούς επιβάτες εξαιρούνται οι Ελληνικής ιθαγένειας επιβάτες.
Στο παρακάτω τμήμα περιγράφεται η ροή που χρειάζεται να ακολουθήσει ο χρήστης: 

Στο πρώτο βήμα ο χρήστης καλείται να επισκεφθεί την παρακάτω διεύθυνση http://cyprus.filepsetous.com/ και να  επιλέξει μεταξύ 3 διαφορετικών πακέτων με δώρα αυτό που επιθυμεί να αποστείλει.
.
Στο τρίτο βήμα επιλέγει μία από τις διαθέσιμες πτήσεις οι οποίες εμφανίζονται σε τυχαία σειρά. Αν επιθυμεί μπορεί να πατήσει το κουμπί ανανέωσης και να αλλάξει την πτήση. Με ανάλογο τρόπο επιλέγει και την θέση του επιβάτη στον οποίο επιθυμεί να παραδοθεί το δώρο του. 
Στο τέταρτο βήμα ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει την κάρτα που θα συνοδεύει το δώρο του. Για να προχωρήσει σε αυτό το βήμα θα πρέπει,

Να συνδεθεί με το  Facebook λογαριασμό του

 • Να επιλέξει μία από τις προτεινόμενες ευχές
 • Να δηλώσει τον τόπο καταγωγής του
 • Να συμπληρώσει στοιχεία επικοινωνίας (Όνομα, Επώνυμο, E-mail)
 • Να αποδεχθεί τους όρους συμμετοχής

  Το όνομα, καθώς και η φωτογραφία του Facebook προφίλ του χρήστη, θα αποτυπώνονται στην κάρτα που θα τυπωθεί και θα συνοδεύει το δώρο. Ο συμμετέχων θα συμπληρώνει επίσης στην ειδική φόρμα συμμετοχής τον τόπο κατοικίας του. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα προεπισκόπησης της κάρτας και αν είναι σύμφωνος θα ολοκληρώνει και θα επιβεβαιώνει την αποστολή του δώρου.  Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι οι φωτογραφίες τους καθώς και τα προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιούν α) ανήκουν στην κατοχή τους, β) έχουν όλες τις σχετικές άδειες σε περίπτωση που απεικονίζεται άλλο πρόσωπο και δίνουν το δικαίωμα στις Διοργανώτριες εταιρείες να τα χρησιμοποιούν για διαφημιστικούς και κάθε άλλου είδους λόγο που συνδέεται με την ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Σε περίπτωση που, στη συγκεκριμένη θέση, που επέλεξε ο χρήστης να στείλει το δώρο, δεν κάθεται κάποιος αλλοδαπός επιβάτης το πακέτο θα δίνεται στον αλλοδαπό επιβάτη που βρίσκεται στην πλησιέστερη της επιλεγείσας θέση .
  Οι Διοργανώτριες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιαδήποτε ενδιαφερόμενο/η αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Ενέργεια. Η πρόσβαση στην Ενέργεια επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων έχει τον αποκλειστικό έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που δηλώνει και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια αυτών. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών εκ των άνω αιτιών.
  Στην ίδια ημερήσια πτήση μπορούν να δοθούν μέχρι δεκαοκτώ (18) πακέτα δώρων. Κάθε χρήστης μπορεί να βάλει καθημερινά, μέσω του Website, όσες παραγγελίες επιθυμεί αλλά μόνο ένα (1) πακέτο δώρων ανά ημέρα μπορεί να επιλεχθεί για να αποσταλεί σε κάποιον αλλοδαπό επιβάτη της Διοργανώτριας εταιρίας. 

  2) Διαδικασία αποστολής

  Καθημερινά θα πραγματοποιούνται μέχρι 18 παραδόσεις δώρων αρχής γενομένης της Δευτέρας 5 Σεπτεμβρίου 2016. Οι επισκέπτες του site θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ανάμεσα από πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για τις επόμενες 4 ημέρες από την ημέρα που επισκέπτονται το site για να πραγματοποιήσουν την διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο 1. Έτσι την 27η Σεπτεμβρίου 2016 θα γίνουν δεκτές οι τελευταίες συμμετοχές που αφορούν στις πτήσεις στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 που τερματίζεται η ΕΝΕΡΓΕΙΑ με την ολοκλήρωση όλων των παραδόσεων. 
  Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες από 18 ημερήσιες αιτήσεις, για αποστολές δώρων, τότε θα διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονικά μέσα ανάμεσα σε όλους τους αιτούντες, της συγκεκριμένης ημέρας, για να αποφασιστεί ποια δώρα θα αποσταλούν. Οι διοργανώτριες εταιρίες δεν δεσμεύονται να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης κλήρωσης. Από κάθε κλήρωση θα προκύπτουν 18 χρήστες και ισάριθμοι επιλαχόντες ώστε ανά ημέρα να διασφαλίζεται η παράδοση 18 δώρων. 
  Τα δώρα των συμμετεχόντων που θα κληρωθούν για να παραδοθούν στις πτήσεις της επόμενης ημέρας θα ενημερώνονται μέσω e-mail για την παράδοση αυτών.

  3) Προσωπικά δεδομένα

  Στον ιστότοπο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ οι διοργανώτριες εταιρείες δύνανται να παρουσιάσουν προσωπικά στοιχεία χρηστών, όπως ονοματεπώνυμο και φωτογραφία,  οι οποίοι έστειλαν πακέτο με δώρα και φωτογραφίες ή και προσωπικά στοιχεία επιβατών που έλαβαν το δώρο και που ακολούθησαν τις συγκεκριμένες οδηγίες που συνόδευαν το δώρο  αλλά και να αποκλείουν χρήστες που δεν πληρούν τους όρους της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
  Πιο συγκεκριμένα οι διοργανώτριες δικαιούνται να αποκλείουν χρήστες από την ενέργεια και να μην αναπαράγουν οπτικό υλικό ιδίως όταν αυτό εμπεριέχει ελλιπή ή αναληθή στοιχεία των χρηστών, προσβάλουν και μειώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εικόνα των διοργανωτριών ή τα κρατούντα ήθη, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο,  απεικονίζουν ανήλικο, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, οι χρήστες τους δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών δεσμευόμενοι από τους νόμους του ελληνικού κράτους και την ισχύουσα νομοθεσία, και εμπεριέχουν περιεχόμενο, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες της προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου, ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση ή εμπεριέχει πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Κυπρίων πολιτών.
  Οι διοργανώτριες εταιρείες, εφόσον οι συμμετέχοντες αποδεχθούν τους παρόντες όρους συμμετοχής, θα συλλέγουν και δημοσιεύουν,  κατά την απόλυτη κρίση τους, το υλικό και τα μηνύματά των συμμετεχόντων τόσο στον ιστότοπο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (http://cyprus.filepsetous.com), στο site της Aegean (www.aegeanair.com) όσο και στα Social Media της Aegean (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) με σκοπό την  διαφήμιση ή την περαιτέρω εκμετάλλευση του/των μηνύματος/μηνυμάτων για εμπορικούς ή μη σκοπούς καθώς και την προώθηση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

  4) Δικαίωμα συμμετοχής

  Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι Κύπριοι πολίτες. Από την προωθητική ενέργεια αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  (α) Όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  (β) Όσοι ρητά δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.
  Στην αμέσως προηγούμενη περίπτωση δεν ευθύνονται οι ως άνω εταιρίες έναντι κανενός από την κακή χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν υποχρεούται) να αποκλείσει από την προωθητική ενέργεια, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής της, πρόσωπα που, κατά την άποψη της, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή τους ή παραβούν κάποιον από τους όρους του παρόντος άρθρου.
  Ως αθέμιτα μέσα νοούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συνεργασία με άλλα πρόσωπα, η χρήση συσκευών, διατάξεων, ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και λογισμικού προς διευκόλυνση αυτοματοποιημένων ή πολλαπλών συμμετοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και ούτω καθεξής.
  Σε κάθε περίπτωση η διοργανώτρια έχει το δικαίωμα αποκλεισμού οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη/διαγωνιζομένου από την προωθητική ενέργεια με κάθε νόμιμο τρόπο.
  Διευκρινίζεται ότι για την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια δεν απαιτείται η αγορά κάποιου προϊόντος, ούτε υπάρχει κάποια χρέωση για τους συμμετέχοντες.
  Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα, γίνεται οικεία βούλησή και πάντοτε αφού πρώτα συμφωνήσουν με τους όρους της προωθητικής ενέργειας.  
  Oι χρήστες έχουν δικαίωμα για πολλαπλές συμμετοχές αλλά μπορούν να αναδειχτούν μία φορά σε κάθε καθημερινή κλήρωση ώστε το δώρο τους να αποσταλεί σε κάποιον τυχερό επιβάτη.

  5) Δώρα

  Στην προωθητική ενέργεια δύναται να δοθούν μέχρι 312 πακέτα δώρων τα οποία περιλαμβάνουν τα παρακάτω προϊόντα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

  1.   Παστέλι με σουσάμι 60γρ, παραδοσιακά κουλουράκια 300γρ, καραμέλες από χαρουπόμελο, κυπριακά βότανα – μελισσόχορτο 50γρ
  2.   Βότανα από θρουμπί 20γρ, παστέλι φυστικιού με χαρουπόμελο 100γρ, λουκούμι σε σουβλάκι με γεύση Τριαντάφυλλο, Περγαμόντο, Πορτοκάλι και Μέντα 80γρ, παξιμάδια με ελιές 250γρ
  3.   Σαπούνι από ελαιόλαδο 100γρ, λουκούμι με γέυση βανίλια, τριαντάφυλλο και πορτοκάλι 200γρ, παστέλι με ξηρούς καρπούς 60γρ, σνακ καρύδας με γέμιση από χαρούπι 250γρ

  Τα παραπάνω προϊόντα καθώς και το βάρος αυτών δεν είναι δεσμευτικό και μπορεί να μην είναι σταθερό. 
  Για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την ενέργεια, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν με e-mail: contest@aegeanair.com
  Κάθε πακέτο αριθμεί από τρία (3) έως πέντε (5) τεμάχια. Στην περίπτωση που κάποιο από τα πακέτα με τα δώρα εξαντληθεί τότε αυτό πλέον δεν θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Αν εξαντληθούν όλα τα πακέτα με τα δώρα, πριν το πέρας της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, η Διοργανώτρια δεν δεσμεύεται να διαθέσει επιπλέον πακέτα με δώρα.

  6) Ημερομηνία έναρξης-λήξης προωθητικής ενέργειας 

  Η προωθητική ενέργεια θα ξεκινήσει την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016 στις 17.00 (ώρα Eλλάδος) και θα ολοκληρωθεί την  30η Σεπτεμβρίου 2016 στις 23:59 (ώρα Ελλάδος). Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διαγωνισμού (περιλαμβανομένων των όποιων μηχανογραφικών υποσυστημάτων - Διαδικτυακών Εργαλείων αντίστροφης χρονομέτρησης που θέτει στη διάθεση της η OGILVY ONΕ αποτελούν το επίσημο όργανο χρονομέτρησης του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής ή εμφανούς λήψης στην εφαρμογή της συμμετοχής στην ενέργεια.
  Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης της ως άνω προωθητικής ενέργεια όπως αυτή θα δημοσιευτεί στους όρους χρήσης της σελίδας της Διοργανώτριας, κατά τη διάρκεια της τελευταίας διαδικασίας του Διαγωνισμού – καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή και δε θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής.

  7) Αλλαγή Όρων Χρήσης

  Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε αυτή κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους επισκέπτες/χρήστες, μέσω της σελίδας του διαγωνισμού/προωθητικής ενέργειας (http://cyprus.filepsetous.com/).

  8) Ρητή Δήλωση-Συγκατάθεση-Αποδοχή εκ μέρους των Συμμετεχόντων 

  Όλοι οι συμμετέχοντες στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ αποδέχονται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες όρους χρήσης. Αν κάποιος δεν αποδέχεται τους όρους χρήσης δεν θα πρέπει να συμμετέχει στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Η συμμετοχή στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για συλλογή, καταχώρηση, διατήρηση και επεξεργασία δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από την OGILVY ONE για το σκοπό διεκπεραίωσης της παρούσας ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 (όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν). Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από την OGILVY ONE είναι η υποστήριξη των απαραίτητων δραστηριοτήτων στo πλαίσιo και μόνο για τους σκοπούς της συγκεκριμένης προωθητικής ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τα πρόσωπα των οποίων τα στοιχεία θα ενταχθούν στο αρχείο έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό και αντίρρησης, καθώς και αίτησης διαγραφής τους αναφορικά με τα δεδομένα που τα αφορούν, σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του νόμου 2472/1997. Με τη λήξη της παρούσας προωθητικής ενέργειας, το αρχείο θα καταστραφεί. Η OGILVY ONE δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης με τους συμμετέχοντες στην ενέργεια ή για στατιστικούς λόγους. Η OGILVY ONE δικαιούται επίσης (εφόσον προηγουμένως λάβει την ρητή συγκατάθεση από τους συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενους) να χρησιμοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους για την διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών των διοργανωτριών εταιρειών ή επιχειρήσεων με τις οποίες οι διοργανώτριες εταιρείες έχουν συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόμοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα του και ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του, βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97, κατόπιν γραπτού αιτήματος του που θα απευθύνει στην OGILVY ONE (οδός Ημαθίας, αρ. 10, Τ.Κ. 153 44, Γέρακας, τηλ. 210 6660000).

  Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι: 

  (α) Τα προσωπικά τους στοιχεία σε αυτήν την Ενέργεια δεν μπορούν να ανήκουν σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, αλλά στους ιδίους.
  (β) Είναι άνω των 18 ετών 
  (γ) Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από την συμμετοχή τους στην εν λόγω προωθητική ενέργεια της Διοργανώτριας στην οποία θα μετέχουν με τα προσωπικά δεδομένα τους.
  (δ) Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
  (ε) Δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
  (στ) Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) με σκοπό την εξυπηρέτηση του Διαγωνισμού.
  (ζ) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση τους στις Διοργανώτριες για την προβολή της προωθητικής ενέργειας και των αποτελεσμάτων της μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) καθ' όλη τη διάρκειά του. Οι Διοργανώτριες επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας. 
  (η) Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Οι διοργανώτριες επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την απόδοση του δώρου.
  9) Ανάκληση Προκήρυξης - Τροποποίηση Όρων – Ευθύνη

  Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη της προωθητικής ενέργειας, ολικά ή μερικά ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και των ημερομηνιών παράδοσης των δώρων, ή να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή μετά την λήξη της. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν αποζημίωση όσον αφορά στους χρήστες που θα στέλνουν τα δώρα μέσω του ιστότοπου της ενέργειας όσο και στους αλλοδαπούς επιβάτες που θα παραλαμβάνουν τα δώρα που θα αναδειχθούν μέσα από την προωθητική ενέργεια. 

  Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Διοργανώτρια, για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα της προωθητικής ενέργειας. Επίσης, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε παραλήπτη δώρου ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

  Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της παρούσας προωθητικής ενέργειας ή της νέας ημερομηνίας που θα οριστεί μετά από τυχόν μετάθεση, παράταση ή αλλαγή της χρονικής διάρκειας της προωθητικής ενέργειας, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με την συμμετοχή τους στην παρούσα προωθητική ενέργεια αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος διαγωνισμού, είτε απόδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

  10) Εμπορικά Σήματα - Πνευματική Ιδιοκτησία

  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της OGILVY ONE.

  11) Συγκατάθεση χρήσης οπτικού υλικού

  Οι συμμετέχοντες στην ενέργεια παρέχουν με την συμμετοχή τους τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στις εταιρίες για την προβολή των φωτογραφιών και των προσωπικών στοιχείων τους στην εν λόγω ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων της μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, οι διοργανώτριες εταιρίες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των ατόμων που απέστειλαν και παρέλαβαν τα δώρα της προωθητικής ενέργειας, βίντεο και φιλμ, και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

  12) Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

  Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ' εφαρμογή τους διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο για όλους τους συμμετέχοντες. Κάθε διαφορά σχετικά με την προωθητική ενέργεια, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας, ακόμη και από μη μόνιμους κατοίκους της Ελλάδας.

  Ο συμμετέχων δηλώνει με την συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.